Kawa – zwykła używka czy esencja zdrowia?

Spotkaliście się może kiedyś z radą, by dla zachowania dobrego zdrowia ograniczać używki typu kawa, papierosy i alkohol? Tego typu stwierdzenia funkcjonują w poradnikach i są mocno zakorzenione w naszej świadomości. A jednak umieszczanie kawy w tym owianym złą sławą towarzystwie okazuje się być sporym nadużyciem. Coraz liczniejsze doniesienia zza oceanu stawiają kawę w zgoła innym świetle…

Archiwum